home2

น้ำดื่มอัลคาไลน์จาก Kinzei จะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดให้กลายเป็นกลาง  เพียงดื่มหรือรับประทาน อาหารที่ทําจากน้ําอัลคาไลน์ทุกวันคุณก็สามารถรักษาสมดุลย์ภายในร่างกายทําให้สุขภาพแข็งแรง เปรียบเสมือนการล้างสารพิษออกจากร่างกาย  ซึ่งมีวิจัยมากมายเกี่ยวกับการรักษาค่ากรด/ด่างใน ร่างกายให้มีความสมดุลย์

     “Just about every condi2on I can think of, from arthritis to diabetes to cancer, is associated with acidity” Dr.Robert Atkins, noted author, health and diet expert.

     “ ทุกๆ  โรคที่ผมนึกได้ตั้งแต่ เบาหวาน กระดูกเสื่อม และมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดทั้งสิ้น ”  ดร.โรเบิร์ต แอตคินส์, นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ อาหาร

Food and Drug Administration

ได้รับมาตราฐานองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยมั่นใจว่าอาหารจะมีความปลอดภัย

United Kingdom Accreditation Service

สถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

Water Quality Association

ได้รับตราสัญลักษณ์โกลด์ซีลจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม ตั้งมาตรฐานโกลด์ซีลขึ้นเพื่อช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค

Korean intellectual property office

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korean Intellectual Property Office, KIPO)

ทําไมน้ำอัลคาไลน์จึงจําเป็นต่อร่างกาย

ร่างกายของเราทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมันไม่เป็นกรดหรือด่างจนเกินไป แต่น่าเสียดายที่ร่างกายคนส่วน ใหญ่ ในวันนี้มีค่าเป็นกรดจากอาหาร เครื่องดื่ม และความเครียด ค่าความเป็นกรดด่างจะวัดโดยใช้หน่วย pH โดยเริ่มจาก 0 (กรด) จนถึง 14 (ด่าง) ค่าเป็นกลางคือ 7 ซึ่งเลือดของมนุษย์จะมีค่าที่ pH 7.35 ถึง 7.45 การดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่าความเป็นด่างสูงจะช่วยให้เรารักษาสมดุลย์ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

“สุขภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายที่จะรักษาความเป็นด่างอ่อนๆ ในเซล และ เนื้อเยื่อ..... การดื่มน้ำอัลคาไลน์วันละ  4-6 แก้วจะช่วยสร้างสมดุลย์ในร่างกายจากกรด และฟื้นฟูภูมิต้านทานในระยะยาว  ” พ.ญ. ซูซาน ลาค ในหนังสือ “The chemistry ofSucces

   การดื่มน้ำด่างเป็นประจำ นอกจากจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆ ได้ดีกว่าน้ำธรรมดา ยังช่วยนำของเสียต่างๆ ออกจากเซลล์ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยจะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน